Indikatorn för konsumenternas förtroende sjönk i september och oktober och nådde ett värde som låg nära det värde som noterades i april 2020 i början av pandemin.

"Balansen i konsumenternas åsikter om den tidigare prisutvecklingen har ökat under de senaste två månaderna och förnyat seriens maximala värde, vilket följer den markant uppåtgående bana som inleddes i mars 2021", kan man läsa i INE:s rapport.

Indikatorn för det ekonomiska klimatet minskade mellan augusti och oktober, vilket förstärkte den nedåtgående rörelse som inleddes i mars och nådde det lägsta värdet sedan april 2021.

"Förtroendeindikatorerna inom tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningsverksamhet, handel och tjänster minskade jämfört med september", kan man läsa i INE-rapporten.