Enligt uppgifter från Eurostat minskade tillväxten i euroområdet till 0,2 % på kvartalsbasis och till 2,1 % på årsbasis. I båda fallen hör Portugal till de snabbast växande ekonomierna, men det finns fortfarande bara uppgifter från tio länder.

Enligt en rapport från ECO hade euroekonomierna vuxit med 0,8 procent under det andra kvartalet, vilket minskade till 0,2 procent under de följande tre månaderna. Detta är det svagaste resultatet sedan återhämtningen från Covid-19-pandemin under andra kvartalet 2021 och indikatorerna verkar peka på en övergång från en period av expansion till en period av ekonomisk kontraktion under fjärde kvartalet. Detta resultat kan delvis förklaras av att inflationstakten fortsätter att slå rekord och att energipriserna ligger kvar på mycket höga nivåer trots de åtgärder som redan har vidtagits på EU-nivå, vilket tvingar Europeiska centralbanken att bedriva en politik med höjda räntor, vilket i slutändan får en recessiv effekt på ekonomierna.

Jämfört med samma period förra året var tillväxten under det tredje kvartalet 2,1 procent, jämfört med 4,3 procent tre månader tidigare, ett resultat som motsvarade analytikernas förväntningar.

Portugal tillväxt

Om man tar hänsyn till uppgifterna från de tio ekonomier för vilka det redan finns information, var Portugal det land som växte mest i årstakt, med en utveckling på 4,9 % av BNP, följt av Spanien som växte med 3,8 %.

Men när jämförelsen görs i en kedja, vilket ger en bättre uppfattning om ekonomiernas prestationsrytm, är Sverige det land som växte mest (0,7 %), följt av Italien (0,5 %) och Portugal och Litauen, båda med en tillväxt på 0,4 %. Men bland dessa ekonomier är trenderna olika, eftersom Stockholm stagnerade på 0,7 %, Lissabon och Vilnius växte jämfört med andra kvartalet och Rom bromsade in jämfört med de tre föregående månaderna.

Eurostats uppgifter visar också att vissa ekonomier redan är negativa under det tredje kvartalet. Detta gäller Lettland, som krympte med 1,7 % efter en nolltillväxt under andra kvartalet, Österrike, vars BNP sjönk med 0,1 %, jämfört med en tillväxt på 1,9 % tre månader tidigare, och Belgien, som också krympte med 0,1 %, efter en tillväxt på 0,5 % under andra kvartalet.