Enligt en rapport från ECO kommer priset på diesel att sjunka med 4 cent per liter, medan bensinpriset kommer att stiga med 2,5 cent per liter.

Detta innebär att det enligt prognoserna kommer att kosta 1,901 euro per liter enkel diesel och 1,842 euro per liter bensin (95).

Priserna kommer dock att justeras, inte bara för att ta hänsyn till slutkursen för Brent och valutamarknadens beteende, utan också för att de slutliga priserna är ett genomsnitt av de värden som alla bensinstationer tillämpar.