"Den kallas tryckluftsmarkör och är "specifik utrustning för att inokulera bon med en specifik biocidprojektil" för att bekämpa denna invasiva art. Det bör noteras att den metod som används kan förstöra den [asiatiska] velutina-getingen, men anses vara 'miljövänlig', utan kemikalier som är skadliga för ekosystemen", säger kommunen i ett uttalande.

Kammaren betonar att "denna nya metod inte kräver att man tar bort bon", vilket gör att man kan "övervinna de svårigheter som teknikerna upplevt i situationer där bonna var mycket höga".

"Sedan början av 2022 har kommunen Vieira do Minho registrerat cirka 300 anmälningar om asiatiska getingbon, varav nästan alla har förstörts. Sedan början av kampen mot denna invasiva art har Vieira do Minhos kommun förbränt dessa bon, men i och med förvärvet av den här utrustningen kommer kampen mot velutina-getingen att bli effektivare".

Kommunen Vieira do Minho uppmanar också medborgarna att, "om de hittar eller ser" denna typ av bon, "under inga omständigheter försöka förstöra dem på eget initiativ", utan först kontakta de behöriga myndigheterna, kommunala räddningstjänsten, frivilliga brandmän eller GNR.