Under årets första tio månader uppgick investeringarna till 509,4 miljoner euro, vilket är 36,5 % mer än under samma period 2021, enligt Lusa:s redovisning som bygger på uppgifter från utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten (SEF).

Förra månaden beviljades 83 visum, varav 71 baserades på kriteriet för köp av fastigheter (27 för stadsrenovering) och 12 genom kapitalöverföringar.

Sammanlagt beviljades 1 009 gyllene visum fram till oktober (94 i januari, 94 i februari, 73 i mars, 121 i april, 112 i maj, 155 i juni, 80 i juli, 77 i augusti, 120 i september och 83 i oktober).

Investeringar i köp av fastigheter uppgick till 39,5 miljoner euro i oktober, varav 9,9 miljoner euro för renovering av städer. Kapitalöverföringar uppgick till 4,7 miljoner euro.

Förra månaden beviljades 15 gyllene visum till Kina, 12 till USA, 11 till Brasilien, nio till Sydafrika och fem till Indien.

Under den aktuella månaden beviljades 111 uppehållstillstånd till återförenade familjemedlemmar, vilket sammanlagt motsvarar 1 203 personer.

ARI-programmet fyllde 10 år i oktober förra året (det startade 2012) och dess kontinuitet utvärderas för närvarande.