I år delade klubbens ordförande Shirley Dunne, med hjälp av RCEPI-medlemmarna Pauline Burnham och Stefan Holmberg, ut 77 ordböcker till eleverna för att hjälpa dem i deras utbildning. Detta var en ökning med 25 % jämfört med föregående år.

RCEPI har hjälpt skolan på olika sätt under många år, bland annat genom att köpa välbehövlig skolutrustning och hjälpa till att finansiera en före detta elev genom universitetet.

Den 8 november höll klubbmedlemmen Raymond Parfait en presentation för 90 elever om Rotarys ungdomsutbytesprogram. Detta ger eleverna möjlighet att tillbringa tid antingen i andra länder och träffa andra elever för att vidga sina vyer.

Senare under året kommer klubben att anordna förtjänstbevis för de bästa eleverna och karriärsamtal.

Om du vill ha mer information om RC Estoi Palace International kan du kontakta info@rotaryestoipalace.org eller besöka www.rotaryestoipalace.org.