Den nationella smartphonemarknaden föll med en smäll under årets tredje kvartal, både när det gäller antalet sålda enheter och de totala försäljningsintäkterna.

Enligt uppgifter från IDC som Dinheiro Vivo (DV) fått tillgång till såldes 520 400 smartphones i Portugal mellan juli och september, vilket är 25,9 % färre än under tredje kvartalet 2021 (då mer än 630 000 maskiner såldes). I och med minskningen på efterfrågesidan sjönk även intäkterna. Försäljningen uppgick till 194 miljoner euro, en minskning med 10 % jämfört med året innan.