Kampanjen, som äger rum den 26 och 27 november i stormarknader över hela landet, har temat "Hopp" för att understryka individens förmåga att bidra "till att förbättra andras liv med en enkel gest av delaktighet, särskilt i samband med en ekonomisk och social kris som kommer att förvärras under de kommande månaderna", säger Food Bank i ett uttalande.

"Det är därför nödvändigt att stärka solidariteten och en ytterligare kollektiv ansträngning från alla portugiser så att det blir möjligt för livsmedelsbankerna mot hunger att svara på de ökande förfrågningarna om hjälp från de mest behövande portugisiska familjerna", uppger livsmedelsbanken, som tillägger att den för närvarande hjälper mer än 400 000 personer dagligen och uppmärksammar det "ökade trycket" som den nuvarande ekonomiska kontexten sätter på de mest behövande familjerna.

"Tiotusentals frivilliga kommer som vanligt att finnas på stormarknader från norra till södra delen av landet för att samla in mat som generöst skänkts av portugiserna", heter det i uttalandet.