Åtta av tio fastigheter som köpts i år med hjälp av det gyllene visumet ligger i Lissabon och Porto.

Enligt Jornal de Notícias ligger endast 61 (dvs. 7,5 %) av de fastigheter som köpts genom programmet för gyllene visum i glesbefolkade regioner, medan 465 ligger i Lissabon och 178 i Porto, i motsats till regeringens plan att locka investeringar bort från städerna och kusten.

Sedan den 1 januari har regeringen gjort det svårt att utfärda uppehållstillstånd till personer som köper hus i de två största städerna och vid kusten, men den har inte hindrat köp i bostads- eller turistsyfte.

Trots detta koncentreras nästan hälften (49,4 %) av de fastigheter som omsattes fram till oktober, totalt 399, enbart till Lissabon. Fortfarande i Lissabondistriktet förvärvades 37 fastigheter i kommunen Cascais, tio i Sintra och nio i Oeiras.