I studien "Addictive behaviour at 18 years of age - Internet use", som bygger på en undersökning bland ungdomar som deltog i 2021 års nationella försvarsdag, uppskattas att av tio 18-åringar använder nio sociala nätverk på nätet, nio forskar, sex spelar på nätet och två tar risker med hasardspel på nätet.

När det gäller användningen av internet gör 35 procent det två till tre timmar per dag, 29 procent tillbringar sex timmar eller mer, 24 procent fyra till fem timmar och 13 procent mindre än en timme.

Den "frivilliga och anonyma undersökningen" har genomförts i hela landet sedan 2015, "med ett avbrott 2020 på grund av de begränsningar som orsakas av pandemin covid-19".

År 2021 deltog 70 374 ungdomar, varav tre av tio började använda internet före 10 års ålder.

"En tredjedel (28 % av de tillfrågade ungdomarna) har nyligen upplevt ett av sju problem som de tillskriver användningen av internet". 16 % av de unga nämner känslomässiga problem, medan 15 % nämner problem i skolan eller på arbetet.

"Om man ser till en indikator för mer intensiv användning (sex timmar eller mer per dag) finns det vissa skillnader beroende på sociodemografiska undergrupper. Pojkar och ungdomar med kortare skolgång (upp till nionde klass) är de som spelar mest", framgår det av studien, och man tillägger att ungdomar "med kortare skolgång följer med arbetslösa ungdomar i en mer intensiv användning av sociala nätverk".

Resultaten av undersökningen visar också att "ungdomar med högre utbildning är de som forskar mest och de som i störst utsträckning uppger att de har erfarenhet av problem med Internet".

I undersökningen dras slutsatsen att det mellan 2015 och 2019 skedde en "gradvis och liten ökning av användningen av sociala nätverk, onlinespel i allmänhet och spel i synnerhet", och att de mest intensiva användningarna förblev "relativt stabila" när det gäller antalet timmar per dag på sociala nätverk, spel och undersökningar.