Tidigare år var det 37 procent som gav gåvor, medan det i år bara är 12 procent som planerar att köpa gåvor i år. 83 procent av de tillfrågade sa också att de inte var glada inför det nya året.