Nuno Coelho, en getproducent från Algarve, berättade för agenturen Lusa att torkan och bristen på vatten under 2022 ledde till ökade kostnader för inköp av djurfoder för att möta bristen på betesmarker och foder och "fick många producenter att minska sin besättning".

"I mitt fall hade jag cirka 120 djur och jag var tvungen att minska antalet djur till ungefär hälften. Nu har jag omkring 60 djur", sade han och avslöjade att året 2022 "var negativt" för hans räkenskaper, eftersom det låg "omkring 35 % under" inkomsten under ett normalt år.

Nuno Coelho har sin produktion av Algarvian getter i Algarve i Alcoutimi nordöstra Algarve, ett av de mest populära områdena för öde och åldrande områden i landet, vilket gör verksamheten "mer komplicerad", eftersom det saknas arbetskraft och avsaknaden av strukturer som slakterier, vilket innebär att ökade kostnader hotar de inhemska getuppfödarnas fortlevnad.

Trots att "foderpriserna har sjunkit lite" under de senaste veckorna och producenterna får mer per liter mjölk (från cirka 60 cent till 80 cent) och kilo kött (från fem till sju euro).), Producenternas höga ålder och avsaknaden av ett slakteri i Algarve gör det svårt att upprätthålla verksamheten.