"Vi hade en storm, vi hade en stor mängd regn på kort tid, det är vad som hände. I staden hade vi 56 händelser som alla är praktiskt taget lösta", sade Filipe Araújo, vice ordförande i Portos stadsfullmäktige med ansvar för miljö och klimatomställning samt för innovation och digital övergång, till journalister.

Borgmästaren försäkrade att kommunen var förberedd på vädret, med sina team på plats.

"Vi var förberedda med alla team på plats. Vi har många team från alla områden inom räddningstjänsten, brandmän, städteam, alla är och var förberedda på vädret", försäkrade han.

Filipe Araújo betonade dock att Portos kommun inte var förberedd på det som hände på Rua Mouzinho da Silveira, nära stationerna São Bento och Ribeira, där arbetena med Metro do Porto pågår.

"Vad vi inte var beredda på var det som hände på Rua Mouzinho da Silveira, som faktiskt är ett fenomen som staden aldrig tidigare har sett på denna plats", förklarade han vid en presskonferens som ägde rum intill São Bento station.

Lusa bekräftade att de mörkgrå kullerstenarna "hoppade" från vägen på cirka 10 meters längd, vilket tvingade tjänstemännen i Portos stadsfullmäktige att byta ut dessa stenblock.

På journalisternas fråga om det hade skett några sprängningar av rörledningar svarade Filipe Araújo: "Det har inte skett några sprängningar av rörledningar".

Filipe Araújo förklarade att "56 händelser" hade registrerats i staden Porto, vilket garanterar att det inte förekom några personskador, utan endast materiella skador.

När det gäller de skador som orsakats butiksinnehavarna uppgav vice ordföranden för Portos handelskammare att "de kommer att utvärderas".