Enligt Lusas redovisning, som bygger på SEF-uppgifter, beviljades 1 281 uppehållstillstånd för investeringar (ARI), även kallade gyllene visum, under 2022.

Enligt uppgifter från utlännings- och gränsförvaltningen (SEF) beviljades 94 gyllene visum i januari, 94 i februari, 73 i mars, 121 i april, 112 i maj, 155 i juni, 80 i juli, 77 i augusti, 120 i september, 83 i oktober, 121 i november och 151 i december.

Förra året beviljades 1 533 uppehållstillstånd till återförenade familjemedlemmar, varav 192 i december.

Sedan införandet av den gyllene viseringen, som infördes i syfte att locka till sig utländska investeringar och vars kontinuitet håller på att utvärderas, har 11 535 uppehållstillstånd redan beviljats: två år 2012, 494 år 2013, 1 526 år 2014, 766 år 2015, 1 414 år 2016, 1 351 år 2017, 1 409 år 2018, 1 245 år 2019, 1 182 år 2020, 865 år 2021 och 1 281 år 2022.

När det gäller förvärv av fastigheter har hittills 10 593 viseringar beviljats och en investering på 6 041 miljoner euro, varav 534,1 miljoner euro motsvarar köp av fastigheter för stadsrehabilitering (1 485 ARI).

När det gäller kriteriet för kapitalöverföring har hittills 920 kapitalöverföringar beviljats, vilket motsvarar 712 miljoner euro. Kriteriet för skapande av arbetstillfällen innebär att 22 gyllene visum har beviljats.

När det gäller nationaliteter leder Kina (5 247), följt av Brasilien (1 168), Turkiet (546), Förenta staterna (537) och Sydafrika (507).

Sedan programmet inleddes har 18 808 uppehållstillstånd beviljats återförenade familjemedlemmar.


Relaterade artiklar: