EnligtBBC, PREMIÄRMINISTERElisabeth Bornesade att förändringarna är nödvändiga för att förhindra stora underskott i framtiden och att det skulle vara "oansvarigt" att inte göra något åt situationen. Fackföreningarna har motsatt sig höjningen och enligt opinionsundersökningar är 80 procent av befolkningen emot den.