Enligt CBC använde invånarna sin egen utrustning, bland annat en Bobcat, för att ploga ut en rink på havsisen "så att familjer, kommunmedlemmar och barn kan njuta av den".