"Totalt 49 arbetstillfällen kommer att påverkas inom områdena produktion, tillverkning, kvalitet, kvalitetskontroll (laboratorium), odling, försörjningskedja, anläggningar, lagring, logistik, inköp och informationsteknik", skriver Tilray i ett pressmeddelande.

Det kanadensiska företaget Tilray, som öppnade sin produktionsanläggning för medicinsk cannabis i Cantanhede 2019, har för närvarande cirka 200 anställda, varav 49 kommer att sägas upp.

"Dessa förändringar, som ligger i linje med Tilrays omdimensionering för att svara på nuvarande ekonomiska behov och läget i legaliseringsprocesserna för medicinsk cannabis och för användning av cannabis för vuxna, kommer att ske under de kommande tre månaderna", säger företaget i samma meddelande.

Tilrays officiella källa klargjorde för Lusa agency att denna omdimensioneringsprocess inte har något att göra med ekonomiska svårigheter. En stor del av den här fabrikens produktion är avsedd för export.

"Omdimensioneringsprocessen är kopplad till behovet av att anpassa företagets storlek till marknadens verkliga dimensioner, som förväntades vara större (internationellt) vid denna tidpunkt. Företaget var alltså tvunget att minska sin storlek och sina kostnader för att anpassa sig till den aktuella marknaden", tillade samma källa.

Tilray noterade också att företaget respekterar "alla människors rättigheter och vad som definieras i portugisisk lag med en hög ansvarskänsla och social omsorg".