Fastighetskonsultföretaget JLL uppskattar att investeringarna kommer att uppgå till minst 1 800 miljoner euro år 2023, även om beloppet kan förändras på grund av verksamhetens volatilitet.


Konsulten räknar med en "naturlig" inbromsning i dynamiken i efterfrågan på både boende och investeringar jämfört med förra året, på grund av den dubbla omständigheten att man står inför försämrade ekonomiska villkor och "jämför med rekordnivåer av aktivitet". Konsulten räknar dock inte med några störande avbrott när det gäller antalet transaktioner och absorption, och förutspår fortfarande att priser och hyror kan bibehålla en positiv, men jämnare bana. En av förklaringarna till detta beteende är den låga ersättningskapaciteten i utbudet, som fortfarande är begränsad i alla segment.


"Vi har inga illusioner om att de försämrade ekonomiska förhållandena i Portugal och Europa kommer att sluta förorena fastighetsmarknaden, men generellt sett är vi mycket övertygade om att vi kommer att bibehålla goda aktivitetsnivåer under 2023, i linje med marknadsdynamiken. Basen av fastighetsefterfrågan som ska tillfredsställas är mycket stor och är dessutom diversifierad i fråga om motiv, finansiell kapacitet och ursprung", säger Pedro Lancastre, vd för JLL.


Trots detta betonar tjänstemannen att "takten i fastighetsproduktionen bör avta, för även om utvecklare och investerare inte räknar med några betydande minskningar av efterfrågan kommer det att bli svårare att få tillgång till finansiering för nya projekt, i ett sammanhang där byggkostnaderna stabiliseras och där tillståndsgivningen tar för lång tid".


Relaterade artiklar: