Det finns flera olika typer av CRSD. De omfattar fördröjd sömnfas, avancerad sömnfas, jetlag, skiftarbete, fri löpning och oregelbunden sömn-vakan-typ. Alla typerna härrör från det faktum att vår tendens att vara sömnig eller vaken till viss del regleras av en del av hjärnan som fungerar som en klocka. Denna "klocka" ställs om dagligen genom exponering för starkt ljus och andra regelbundna aktiviteter som måltider eller motion. CRSD uppstår när vår inre "klockas" sömn- och vakningscykel skiljer sig från det sömn- och vakningsschema som vi skulle vilja följa.

CRSDs kan göra det svårare för dig att få högkvalitativ, uppfriskande sömn. Obehandlade CRSDs och ökad sömnighet kan öka din risk för olyckor, t.ex. bilolyckor. De kan också öka din risk att drabbas av hjärtinfarkt och diabetes. CRSD kan leda till dåliga arbetsprestationer, social stress och depression.

Du kan ha en CRSD om du har svårt att somna under "normala" sömntider och om du är sömnig vid tillfällen då du borde vara vaken. Om din sömnighet orsakar svårigheter med arbete, skola eller socialt bör du utvärderas av en sömnspecialist. Innan du träffar sömnspecialisten ska du föra en detaljerad sömnhistoria och en sömnlogg i 1-2 veckor. Detta hjälper specialisten att avgöra om dina sömnproblem beror på en CRSD eller på en annan sömnstörning eller medicinskt problem.

Behandlingen varierar beroende på den specifika CRSD. Målet med behandlingen är att anpassa ditt sömnmönster till ett schema som gör att du kan uppfylla kraven i den livsstil du vill ha.

Behandlingen omfattar vanligtvis flera tillvägagångssätt:

Att ge tillräckligt med tid för sömn.

Regelbundna läggtider och tider för uppvaknande (även under lediga dagar).

Anpassa din väckningstid tills du kan somna vid den tidpunkt du vill.

Undvik att ta tupplurar om du har svårt att somna vid önskad läggdags.

Sov i ett mörkt, svalt och lugnt rum.

Undvik koffein och alkohol inom sex timmar före sänggåendet.

Att ta melatonin (finns i receptfri butik) kan vara till hjälp i vissa situationer enligt rekommendation från din vårdgivare.

Använd starkt naturligt eller artificiellt ljus strax efter önskad väckningstid och planera måltider och aktiviteter vid regelbundna tider för att hjälpa till att återställa sömn-vakningscykeln, men undvik starkt ljus nära sänggåendet.

Att ha goda sömnvanor kommer att förbättra dina CRSD-symptom; att hålla regelbundna vaken- och sänggåendetider.

Det är särskilt viktigt att få en utvärdering om din sömnighet påverkar din säkerhet, t.ex. om du somnar när du kör bil eller om du är din förmåga på jobbet.


För mer information kontakta Grupo HPA Saude på + 351 282 420 400.