Från och med måndag väntas priset på diesel öka med två cent per liter och priset per liter bensin väntas öka med fyra cent, enligt CNN Portugal, baserat på internationella priser för raffinerade produkter och olja.

Om dessa genomsnittliga variationer bekräftas och med hänsyn till de genomsnittliga priser som tillämpas i Portugal kommer bensinpriset att stiga till 1,675 euro per liter och dieselpriset till ett genomsnittligt värde av 1,632 euro per liter.