Här är några av dem: ir (gå), dar (ge), fazer (göra), ter (att ha), chegar (anlända), comer (äta), comprar (köpa), encontrar (hitta/möta), skicka (skicka), falar (tala), aprender (lära sig), abrir (att öppna), ser / estar (vara).

Nästa pusselbit är att bjuda verbet. Varje böjt verb representerar en överraskande mängd information för bara ett enda ord. Det berättar vemgör handlingen (du, hon, de, osv.), vilken nivå av formalitet mellan dig och den personen, närhandlingen äger rum (förfluten tid, nutid, framtid osv.), nivån påsäkerhet, och naturligtvishandlingsjälv.

På så sätt har du över 50 olika former för varje portugisiskt verb! Som tur är finns det vissa mönster som kan hjälpa dig, och du behöver inte kunna varenda form för att börja kommunicera effektivt.

De tre huvudgrupperna av portugisiska verb är namngivna utifrån de två sista bokstäverna i verbets infinitivform: -ar verb, -er verb, och -ir verb. Till exempel: falar, comer, och abrir.

Att bjuda ett vanligt verb innebär bara att man tar verbstammen (delen före ar/er/ir) och lägger till en ändelse. Varje grupp har en särskild uppsättning ändelser för varje tempus. Ett verb ansesregelbundenom det följer de typiska mönstren för sin grupp. Men håll utkik efter oregelbundnaverb! Dessa följer inte konsekventa regler och måste därför läras utantill.

Läs mer på www.practiceportuguese.com/learning-notes/75-most-common-portuguese-verbs/