Trafiksäkerhetskampanjen "Res utan brådska" är en del av den nationella inspektionsplanen 2023 och pågår från den 31 januari till den 6 februari.

I ett gemensamt uttalande uppger ANSR, PSP och GNR att kampanjen syftar till att "uppmärksamma förarna på riskerna med att köra med för hög hastighet" eftersom det är en av de främsta orsakerna till olyckor på vägarna och står för mer än 60 % av de registrerade överträdelserna.

ANSR, PSP och GNR understryker att sannolikheten för dödsfall vid en kollision ökar med den hastighet som fordonen kör.

Kampanjen "Kör utan brådska" kommer att integrera ANSR:s upplysningsåtgärder i hela landet och inspektioner som genomförs av GNR och PSP och som kommer att äga rum "med särskild inriktning på vägar med hög trafik och i enlighet med den nationella inspektionsplanen 2023, för att bidra till att minska olycksrisken och till att förarna antar ett säkrare beteende när det gäller körning i överdriven hastighet".