"På grund av en strejk som utlysts av olika arbetstagarorganisationer förväntas allvarliga störningar i tågtrafiken på nationell nivå under perioden mellan kl. 00.00 den 8 februari 2023 och kl. 24.00 den 21 februari 2023."

CP tillägger också att "skiljedomstolen vid Ekonomiska och sociala rådet inte har beslutat om minimitjänster för denna strejkperiod".

Företaget påpekar också att "kunder som redan har köpt biljetter för Alfa Pendular-, Intercidades-, Internacional-, Interregional- och Regionaltåg" kan begära "återbetalning av det totala beloppet för den köpta biljetten eller gratis omvalidering av biljetten till ett annat tåg i samma kategori och i samma klass".

Fectrans meddelade den 25 januari att anställda från CP och Infraestruturas de Portugal(IP) kommer att strejka den 9 februari på grund av att förslagen om löneförhöjningar inte besvarats.

Det handlar om att de två företagen inte har svarat på förslagen om löneförbättringar.

Enligt fackföreningarna är de inlämnade förslagen "långt ifrån" de värden som krävs för att återställa arbetstagarnas köpkraft.