Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE) som offentliggjordes i dag var arbetslösheten 6,0 procent och underutnyttjandet av arbetskraft 11,4 procent år 2022, vilket är en minskning jämfört med 2021 (0,6 procentenheter respektive 1,1 procentenheter).

När det gäller ungdomar (16-24 år) uppgick arbetslösheten till 19,0 procent, vilket var 4,4 procentenheter lägre än föregående år.

Förra året var årsgenomsnittet för den sysselsatta befolkningen 4 908,7 tusen personer, vilket har ökat med 2,0 procent jämfört med 2021.

Den arbetslösa befolkningen, som uppskattades till 313,9 tusen personer, minskade med 7,3 procent (24,9 tusen) jämfört med föregående år, men andelen långtidsarbetslösa uppskattades till 45,2 procent, 1,8 procentenheter mer än 2021.