Według danych opublikowanych dziś przez Narodowy Instytut Statystyki(INE), "[W 2022 roku] stopa bezrobocia wyniosła 6,0 procent, a stopa niewykorzystania siły roboczej 11,4 procent, przy czym obie spadły w stosunku do 2021 roku (odpowiednio o 0,6 punktu procentowego i 1,1 punktu procentowego)".

W odniesieniu do osób młodych (od 16 do 24 lat) stopa bezrobocia wyniosła 19,0 procent, o 4,4 punktu procentowego mniej niż w roku poprzednim.

W ubiegłym roku średniorocznie ludność pracująca liczyła 4.908,7 tys. osób i wzrosła o 2,0 proc. w porównaniu z 2021 r.

Populacja bezrobotnych, szacowana na 313,9 tys. osób, zmniejszyła się o 7,3 proc. (24,9 tys.) w stosunku do roku poprzedniego, ale udział długotrwale bezrobotnych oszacowano na 45,2 proc. i był o 1,8 punktu procentowego większy niż w 2021 r.