Yrkesklassen "företrädare för den lagstiftande makten och verkställande organ, direktörer, direktörer och verkställande chefer" fick den högsta genomsnittliga nettolöneökningen 2022 (9,6 %), enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE).

Med hänsyn till den genomsnittliga inflationen på 7,8 % år 2022 var yrkesklassen (den rikaste lönemässigt, med en genomsnittlig nettomånadsinkomst på 1 759 euro per månad år 2022) också den enda som lyckades övervinna inflationens krock och vinna köpkraft förra året, enligt portalen Dinheiro Vivo.