Enligt studien "Heading for a 'Better Life'? Why Swedes Move to Portugal" av Daniel Rauhut, som publicerades i Nordic Journal of Migration Research, angav majoriteten av de svarande i studien "desillusionering med Sverige, politisk korrekthet och en upplevd kollaps av det svenska välfärdssystemet" som orsak till att de flyttade från Sverige till Portugal. Förutom missnöje med Sverige finns det dock även positiva aspekter av Portugal som lyser igenom som skäl till flytten.

I studien gjordes djupintervjuer med svenskar som bor permanent i Portugal för att ta reda på vad som fick dem att ta steget, samtidigt som man försökte ta reda på vilken typ av människor som flyttar söderut.


Svenskar i Portugal


Det har funnits en lång tradition av brittiska, irländska och tyska medborgare som väljer att flytta till Portugal permanent, men trenden från Sverige är nyare. Statistik från INE visar att det har skett en markant ökning av antalet svenska medborgare som väljer Portugal under de senaste åren.

INE:s uppgifter visar att det skedde en mycket gradvis ökning av antalet svenskar i Portugal från år 2000, från drygt 1 000 till nästan 1 500 år 2007. Därefter skedde en kraftig nedgång år 2008, i linje med den globala finanskrisen, och sedan en gradvis ökning igen fram till 2015, då antalet började öka kraftigt upp till en toppnotering på 4 900 år 2019.

De senaste uppgifterna, som visar siffror från 2017, visar att svenskar som flyttar till Portugal är koncentrerade kring Algarve (30,2 %) och Lissabon (30,8 %), och detta antal förutspås ha ökat ytterligare i takt med att fler svenskar väljer Portugal som sitt nya hem.


Varför Portugal?


Enligt studien: "Nästan alla respondenter hävdade att klimatet och maten gjorde att de valde Portugal som resmål. Enhälligt framhöll respondenterna också portugisernas vänlighet, artighet och välkomnande mentalitet, vilket spelade en viktig roll för valet av resmål. Detta var dock inte de enda skälen till att de valde Portugal."

Studien visade att för låginkomsttagare var den attraktiva levnadskostnaden en viktig faktor, medan för andra var de fördelaktiga skattesystemen en nyckelfaktor för att välja Portugal framför andra destinationer.

Livskvaliteten som helhet var dock en viktig faktor för majoriteten, och många lyfte fram säkerhetsnivån, den låga brottsligheten och även hälsovårdssystemet som avgörande för deras val. En av de svarande sade: "Jag träffar fortfarande människor som tror att Portugal är ett fattigt land... Hälsovården är utmärkt, vilket folk inte tror.

Känslan av gemenskap ansågs också vara avgörande: "Man har fortfarande en slaktare som man går till och får fantastiska råvaror bara när det gäller kött, grönsaker på marknaden - det är verkligen lokalproducerat ... Och vin ... där man också kan gå direkt till vingården och köpa." En annan respondent sa att Portugal påminner om Sverige när de var unga på 1960- och 1970-talen. "Portugal påminner mig om Sverige när jag var liten ... och det är något jag gillar".


Att flytta för att få ett liv


I studien dras slutsatsen att även om det tidigare har varit mycket offentlig debatt om att rika svenskar flyttar till Portugal för att få skatteförmåner, är verkligheten att det bara är höginkomsttagare som kommer till Portugal långt ifrån sanningen.

Det finns faktiskt rika invandrare som bor permanent i Portugal och som kommer från Sverige, men: "Resultaten av denna studie visar att det inte är den bredare medelklassen som lämnar Sverige för Portugal, och även om några av emigranterna är mycket rika, finns majoriteten av de tillfrågade på den lägre nivån i den sociala hierarkin. Det är uppseendeväckande att majoriteten av den sistnämnda gruppen inte flyttar för att få ett bättre liv; de flyttar för att få ett liv".


Author

Originally from the UK, Daisy has been living and working in Portugal for more than 20 years. She has worked in PR, marketing and journalism, and has been the editor of The Portugal News since 2019. Jornalista 7920

Daisy Sampson