"Det genomsnittliga Rt-värdet för dagarna 6-10 februari var 1,12" i Portugal, enligt INSA:s veckorapport om utvecklingen av antalet fall av Covid-19 i landet.

Rt - som uppskattar antalet sekundära infektionsfall till följd av att varje person bär på coronaviruset SARS-CoV-2 - ökade alltså från 0,99 till 1,12 på nationell nivå.

De offentliggjorda uppgifterna visar också att denna indikator ligger över 1,00 i alla regioner i landet, där den norra regionen har 1,13, centrum 1,01, Lissabon och Tagusdalen 1,14, Alentejo 1,07, Algarve 1,36, Azorerna 1,43 och Madeira 1,28.

"I den europeiska jämförelsen har Portugal en 14-dagars kumulativ anmälningsfrekvens på mellan 20 och 59,9 fall per 100 000 invånare och en Rt större än 1, det vill säga en minskad anmälningsfrekvens med en ökande trend", säger INSA.

Det genomsnittliga antalet infektioner, i genomsnitt under fem dagar, ökade också från 188 till 244 dagliga fall i hela landet, men är lägre på kontinenten (199).