Enligt en rapport från Lusa kommer turistbyrån att delta i turistmässan ITB Berlin i Tyskland med totalt 89 företag och sju turistregioner som deltar i evenemanget för att föra ut Portugal till Tyskland.

Turistbyråns chef Luís Araújo, sade att antalet företag på turistmässan är ungefär detsamma som 2020, men att fokus för det portugisiska erbjudandet i år kommer att ligga på att visa upp "mångfalden" av Portugal som resmål.

"Den tyska marknaden är den näst viktigaste marknaden för Portugal när det gäller antalet gäster men den fjärde när det gäller intäkter", framhöll Araújo som tillade att Tyskland också är den viktigaste exportmarknaden för Europa och den "tredje största i världen när det gäller resor", vilket gör det till en viktig marknad för tillväxt.