Den 8 mars är Internationella kvinnodagen. Denna dag skapades under en tid då kvinnor inte hade några rättigheter alls, för att påminna oss om en kamp som började för många århundraden sedan. Flera år senare finns det dock fortfarande arbete att göra när det gäller rättvisa mellan könen.

I juridiskt hänseende är män och kvinnor faktiskt lika inför lagen och det finns ingen diskriminering, åtminstone inte i västvärlden. Detsamma kan dock inte sägas om näringslivet, där majoriteten av chefsjobben innehas av män.


Obalans


"Vad vi ser är vissa problem på arbetsmarknaden eftersom det finns en tendens att styra ledarpositioner till män, vilket skapar en obalans när det gäller lika möjligheter", säger Ana Antunes, chef för mötesplatser på Mar Shopping Algarve.

Men i Ingka-koncernen, som köpcentret tillhör, "är både jämlikhet och mångfald en del av vårt DNA och över hela världen har vi siffror som visar det. Över 60 procent av jobben innehas av kvinnor, och 66 procent av ledarskaps- eller chefspositionerna innehas också av kvinnor. Vi genomför tydligt åtgärder så att det finns lika möjligheter för både män och kvinnor", sade hon.


Credits: Författare: TPN: Paula Martins: TPN: TPN, Intervju: Paula Martins;

Enligt Ana Antunes är hon ett levande bevis på denna tillväxt och att det är möjligt i företaget. "Jag började arbeta här 2016, ett år innan Marshopping Algarve öppnade för allmänheten, och när jag började i vår organisation arbetade jag som biträdande verksamhetsdirektör och ansvarade för all verksamhet och alla tekniska anläggningar".

"När det gäller Portugal leds båda Ingka Groups köpcentrum av kvinnor. Jag är på Mar Shopping Algarve och Sandra Monteiro är på Mar Shopping Matosinhos och vi är båda exempel på en intern utveckling inom vår organisation", sade hon.

"Jag är mycket stolt över att tillhöra Ingka Group, där vi delar värderingar som hälsa, välbefinnande, lika rättigheter och lika möjligheter för både män och kvinnor", tillade hon.


Diskriminering


Det har dock inte alltid varit så här för Ana Antunes. Den nuvarande chefen för köpcentret arbetade inom byggnadsområdet som civilingenjör. På den tiden berättade hon att det förekom mycket könsdiskriminering.

"Jag kände diskriminering inom byggbranschen och än i dag känns det fortfarande, särskilt på byggarbetsplatsen, där vi har byggnadsarbetare som alla är män och när det finns ett kvinnligt inslag som ingår i övervakningsteamet, projektledningen eller byggplatsledningen och som i princip övervakar utvecklingen av ett helt projekt finns det fördomar", sade hon.


Credits: Författare: TPN: Paula Martins: TPN: TPN, Intervju: Paula Martins;

"Tyvärr kan vi fortfarande se situationer där en kvinna när hon är tydlig och självsäker i sitt ledarskap betraktas som bossig, och om en man har den attityden betraktas han som en stark ledare. Tyvärr finns den här verkligheten fortfarande kvar", säger Ana Antunes till Portugal News .

För att sätta stopp för detta anser Ana Antunes att företagen själva måste föregå med gott exempel: "Om vi har ett företag som redan har dessa kärnvärden bidrar vi i grunden till att samhället utvecklas på ett mer rättvist och balanserat sätt. En stor del av arbetet beror också på företagen", påpekade hon.

"Den som leder ett team föregår med gott exempel. Vi påverkar ett stort antal människor, inte bara de som arbetar här utan även deras familjer, deras vänner och hela samhället".


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins