Enligt en rapport som kommissionen offentliggjorde i dag har markfuktigheten och flodflödet på grund av en "exceptionellt torr och varm vinter redan uppvisat betydande avvikelser" i länder som Frankrike, Spanien och Italien.

I alpområdet var snöackumulationen "långt under genomsnittet" och "ännu lägre" än förra vintern, vilket i princip kommer att leda till en "kraftig minskning av flödesbidraget" under våren.

Bryssel varnar för att "nederbörden under de kommande veckorna kommer att vara avgörande för hur den nuvarande torkan utvecklas" och hur den kan påverka befolkningen.

Den mest negativa och också mest sannolika prognosen är att "Europa och Medelhavsområdet kan uppleva en extrem sommar i år, liknande den som rådde 2022".

Europeiska kommissionen rekommenderar därför att man övervakar vattenanvändningen och samordnar medlemsstaterna för att effektivt bekämpa problemet, eftersom man räknar med att detta scenario kommer att bli normen framöver.

Rapporten kom i kölvattnet av Världsvattendagen, som firas onsdagen den 22 mars, och i spåren av FN:s vattenkonferens i New York mellan onsdag och fredag.

Kommissionen varnade också för att "de flesta länder i södra och västra delen av Europeiska unionen", däribland Portugal, "drabbas av en begynnande torka där oron för vattenförsörjning, jordbruk och energiproduktion ökar".