Ordförandeminister Mariana Vieira da Silva tillkännagav ett lagdekret som innebär att den obligatoriska användningen av masker på vårdinrättningar och hälsovårdstjänster, som infördes till följd av pandemin covid-19, upphör.

Ministern tillade att det inte heller längre är obligatoriskt att använda mask i bostadsbyggnader, mottagningar eller hemtjänster för utsatta befolkningsgrupper, äldre personer eller personer med funktionshinder.

Detsamma gäller enheterna i det nationella nätverket för kontinuerlig vård, där det fortfarande var obligatoriskt att använda mask.