Av dessa 69 gripanden gjordes 25 för rattfylleri, 23 för körning utan körkort och fem för narkotikasmuggling.

49 doser hasch, 22 doser kokain och en pistol beslagtogs också.

När det gäller böter utfärdades 450: 218 för fortkörning, 51 för avsaknad av obligatorisk periodisk kontroll, 42 för avvikelser i belysnings- och signalsystem, 23 för felaktig användning av mobiltelefon, 16 för avsaknad av ansvarsförsäkring och 15 för bristande eller felaktig användning av säkerhetsbälte och/eller fasthållningsanordning för barn.

Det inträffade också 126 olyckor som ledde till sex allvarliga skador och 22 lindriga skador.