Z tych 69 aresztowań 25 było za jazdę pod wpływem alkoholu, 23 za jazdę bez prawa jazdy, a pięć za handel narkotykami.

Skonfiskowano także 49 dawek haszyszu, 22 kokainy i pistolet.

Jeśli chodzi o mandaty, to uchwalono ich 450: 218 za przekroczenie prędkości, 51 za brak obowiązkowego przeglądu okresowego, 42 związane z nieprawidłowościami w systemach oświetlenia i sygnalizacji, 23 za nieprawidłowe korzystanie z telefonu komórkowego, 16 za brak ubezpieczenia OC i 15 za brak lub nieprawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa i/lub urządzeń przytrzymujących dzieci.

Doszło również do 126 wypadków, w wyniku których sześć osób zostało ciężko rannych, a 22 osoby odniosły drobne obrażenia.