"Med beaktande av alla gällande åtgärder blir minskningen av skattebördan 32,8 cent per liter diesel och 34 cent per liter bensin", säger ministeriet i ett uttalande.

Jämfört med första halvåret i april säger ministeriet att den totala rabatten på skattebördan bibehålls för bensin och minskas något för diesel, med tanke på utvecklingen av bränslepriserna under de senaste veckorna.

De åtgärder för att mildra ökningen av bränslepriserna som förblir i kraft under andra halvan av april är den mekanism som tillämpas på ISP motsvarande en sänkning av mervärdesskattesatsen från 23 procent till 13 procent och kompensationsmekanismen via en minskning av ISP från extra momsintäkter, som följer av förändringar i bränslepriserna, utöver uppskjutandet av uppdateringen av koldioxidskatten.

Ministeriet tillägger också att det inom ramen för åtgärder för att stödja jordbrukssektorn bibehåller sänkningen med 6 cent i beskattningen av jordbruksdiesel.