Högst upp på listan står sjuksköterska: "Det är ett av de mest givande och viktiga yrkena, eftersom det handlar om att ta hand om människors hälsa och välbefinnande och ge dem fysiskt och känslomässigt stöd. Sjuksköterskor uppskattar utmaningen och variationen i sitt arbete, liksom möjligheten att förbättra patienternas livskvalitet och bidra till samhället i stort. Dessutom har sjuksköterskor en hög efterfrågan på arbetsmarknaden, erbjuder bra löner och har en hög grad av socialt erkännande", enligt undersökningen och rapporterat av NM.

Nästa steg är att bli programmerare: "Det är ett av de mest dynamiska och innovativa yrkena, eftersom det handlar om att skapa och utveckla digitala lösningar för att lösa komplexa problem. Programmerare uppskattar kreativiteten och utmaningen i sitt arbete, liksom möjligheten att arbeta med toppmoderna projekt och med tvärvetenskapliga team. Programmering har dessutom ett stort antal olika specialiteter och är ett av de bäst betalda yrkena i dag".

Det tredje yrket på listan är arkitekt: "Detta är ett av de mest kreativa och utmanande yrkena, eftersom det handlar om att utforma och bygga funktionella och estetiskt tilltalande utrymmen och byggnader. Arkitekter uppskattar kreativiteten och innovationen i sitt arbete, liksom möjligheten att arbeta med utmanande projekt och med olika kunder. Dessutom är arkitektur ett högt värderat yrke i samhället, det ger en bra ersättning och har en stor yrkesmässig framtoning".

Det sista jobbet på listan över givande yrken är språklärare: "Det är ett av de mest givande och berikande yrkena, eftersom det handlar om att lära ut kommunikation och förståelse mellan olika kulturer och länder. Språklärare uppskattar möjligheten att arbeta med människor med olika bakgrund och åldrar samt möjligheten att utveckla interkulturella och kommunikativa färdigheter. Dessutom är språklärare ett av de yrken som har stor efterfrågan och många arbetsmöjligheter och som erbjuder en rimlig lön och ett växande socialt erkännande.