Fastighetsmarknaden har anammat den digitala tidsåldern. Familjerna blir alltmer krävande och söker smarta lösningar för att förbättra komforten, energieffektiviteten och säkerheten i sina hem. Denna trend leder till att byggare och fastighetsutvecklare i allt högre grad måste utveckla smarta hem i Portugal.

Även om den fortfarande tar sina första steg är detta utan tvekan en växande marknad med stor potential i vårt land. Det var främst under de senaste tre åren som familjer började ägna särskild uppmärksamhet åt marknaden för smarta hem i vårt land. "Efter pandemin och inlåsningen började folk faktiskt titta mer på konceptet hus och komfort och de började fundera mer på hur de kan ta sig in och ut ur huset utan att behöva röra allting", börjar Lídia Amorim, marknadschef på Chaviarte, som utvecklar Domni smarta säkerhetssystem, förklara.

Intresset för smarta hem växte under denna period, och det gjorde även affärsverksamheten för smarta hem. "Från 2021 till 2022 och nu i år började vi känna en växande efterfrågan på den här typen av smarta säkerhetssystem", påpekar Lídia Amorim.