Bruttonationalprodukten (BNP) ökade med 1,6 % under årets första tre månader jämfört med sista kvartalet 2022. Den portugisiska ekonomin växte med 2,5 % på årsbasis, meddelade det nationella statistikinstitutet(INE) på fredagen. Exporten är orsaken till det goda resultatet.


"Bidraget från den inhemska efterfrågan till förändringen av BNP på årsbasis förblev positivt under det första kvartalet, men lägre än under föregående kvartal, till följd av den privata konsumtionens avmattning och de minskade investeringarna, med en acceleration av exporten av varor och tjänster och en avmattning av importen av varor och tjänster. Som ett resultat av detta var det positiva bidraget från den externa nettoefterfrågan större än det som registrerades under föregående kvartal", sade INE .