IPMA:s ordförande Miguel Miranda sade i slutet av ett möte där miljö-, inrikes- och jordbruksministrarna deltog att målet inte är att vara oroväckande, utan realistiskt och att agera förebyggande.

"Situationen är inte dramatisk, vi måste se på saker och ting lugnt, men med framförhållning. Sedan februari har vi haft lite nederbörd. Sannolikheten för nederbörd fram till sommaren är låg och därför kommer vi att få spänningar på många områden, i miljön, i försörjningen, i dammar, i bränder. Det är mycket viktigt att man nu förstår att vi kommer att ha ett maratonlopp och inte ett 100-meterslopp för att nå september", sade han.