Detta är en minskning jämfört med januari, men en ökning jämfört med december 2022.

I ett tidigare offentliggjort uttalande uppgav INE att arbetslösheten hade sjunkit med 0,2 procentenheter i februari jämfört med januari, till 6,8 %. Nu säger institutet att arbetslösheten i februari var 6,9 procent.

När det gäller mars månad tillägger INE att arbetslösheten i Portugal stabiliserades på 6,9 %, det vill säga ett "värde som motsvarar februari 2023, men är högre än december 2022 och mars samma år", med 0,2 respektive 1,1 procentenheter.

I detta sammanhang minskade den arbetslösa befolkningen med 0,3 % i mars jämfört med februari till 362,5 tusen personer (minus 1,3 tusen arbetslösa). Jämfört med samma period 2022 finns det dock en ökning med 21,3 % (fler 63,6 tusen arbetslösa).