Den första fick en standarddos av Lexapro, ett vanligt och välstuderat ångestläkemedel. Den andra fick 45 minuters daglig meditation och mindfulnesslektioner under åtta veckor. Efter den tiden såg båda grupperna en minskning av symtomens svårighetsgrad med cirka 20 procent. Dessa resultat publicerades sedan av Jama Network.