Syftet med kampanjen var att uppmärksamma bilisterna på riskerna med att köra för fort, vilket är en av de främsta orsakerna till olyckor på de nationella vägarna, och mer än 2,8 miljoner bilar inspekterades.

Av de inspekterade fordonen körde 14 575 för fort, varav 7 200 upptäcktes av säkerhetsstyrkornas radar och 7 400 av ANSR:s radar.