Genom att ha ett hölje absorberar terrakottan värmen medan vind och fukt kan nå den inre delen mellan terrakottan och huset för att minska strålningsvärmen. Huset, som byggdes av Sanjay Puri Architects, har vunnit priset för bostadsprojekt i arkitektur vid CDA Awards 2022 i Paris.