De fyra portugisiska F-16-jaktplanen på ett polisiärt uppdrag i de baltiska staterna har enligt flygvapnet redan avlyssnat 20 ryska flygplan av olika typer, "inklusive transportflygplan, jaktplan och flygplan för underrättelseinhämtning".

Enheten betonade att inom ramen för uppdraget "Baltic Air Policing" aktiverades de portugisiska flygplanen "vid tio tillfällen för att avlyssna militära flygplan i transit i det internationella luftrummet utanför de baltiska staternas kust", och "i dessa uppdrag avlyssnades och identifierades cirka 20 ryska flygplan av olika typer, inklusive transportflygplan, stridsflygplan och flygplan för underrättelseinhämtning".

I ett uttalande noterade organisationen att "dessa avlyssningsförfaranden inleds för att bevara integriteten i det baltiska luftrummet" och klargjorde vidare att "stridsflygplanen aktiveras närhelst ett flygplan som flyger över internationellt luftrum nära Natos gränser inte respekterar flygtrafikreglerna", inklusive "presentation av den rutt man avser att köra, upprättande av kommunikation med flygtrafikledningsenheterna och/eller sändning av en transpondersignal".

Flygvapnet erinrade också om att Portugal den 1 april tog över övervakningen av det baltiska luftrummet i egenskap av ansvarig nation (Lead Nation) för en period på fyra månader, i ett uppdrag som omfattar cirka 85 militärer och fyra flygplan.