Initiativet togs under Covid-19-pandemin, som ledde till att många människor upplevde en ökad känsla av ensamhet, för att upprätthålla befolkningens psykiska hälsa. Den långsamma kassan är öppen måndagar till torsdagar från 9.00 till 11.00.