IPMA har också placerat flera kommuner i alla distrikt (18) på kontinenten i en mycket hög och hög riskzon.

Den brandrisk som IPMA fastställer har fem nivåer, från reducerad till maximal brandrisk.

Beräkningar görs utifrån lufttemperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet och mängden nederbörd under de senaste 24 timmarna.