Från och med måndag kommer du att få betala 1,464 euro per liter för enkel diesel och 1,679 euro per liter för enkel 95-bensin, med hänsyn till de genomsnittliga värden som tas ut vid pumparna.

Dessa priser tar redan hänsyn till de rabatter som tillämpas av bensinstationer och översynen av tillfälliga skatteåtgärder för att mildra ökningen av bränslepriserna. I slutet av denna månad kommer "minskningen av skattebördan att vara 30 cent per liter för diesel och 31,6 cent per liter bensin i maj".