Skiljedomstolen har beslutat om minimitjänster för strejken på CP - Comboios de Portugal på onsdag, på cirka 30% i stads- och regionala tjänster och 25% för långa tjänster.

I domen som publicerades på webbplatsen för Ekonomiska och sociala rådet(CES), ansåg skiljedomstolen "att minimitjänster bör fastställas med avseende på tågtrafiken under strejkperioden, både i stads- och regionaltrafik (i storleksordningen 30% av de planerade tjänsterna), liksom långdistanstjänster (cirka 25%)". Listan över tåg som ingår i minimitrafiken finns på denna sida.

Skiljedomstolen ansåg att CP:s förslag, med minimitrafik på mellan 50 % och 75 % av de planerade tågen, var "uppenbart otillräckligt och oproportionerligt" och äventyrade "själva begreppet 'minimitrafik'" samt minskade "den grundläggande strejkrättens utbredning och omfattning".

"Även om den beslutade strejken formellt är begränsad till 24 timmar kommer den att omfatta en längre period, eftersom den kommer att börja gälla den 30 maj i förhållande till arbetsperioder som endast ska avslutas påföljande dag och endast kommer att avslutas den 1 maj. Juni när det gäller arbetsperioder som börjar den 31 maj", påpekade domstolen och betonade att "i praktiken ger den beslutade strejken betydande effekter under minst två dagar".

Järnvägsunionen för den ambulerande kommersiella revisionen (SFRCI) och SNTSF/FECTRANS utlyste en 24-timmarsstrejk den 31 maj vid CP.