" Detta är goda nyheter för den portugisiska ekonomin, för portugisiska familjer och för vad vi kan förvänta oss från år 2023", sade Fernando Medina i uttalanden till Lusa byrå, reagerar på uppgifter som offentliggjorts idag av National Institute of Statistics (INE) om tillväxten av bruttonationalprodukten (BNP) från januari till mars (en ökning med 2,5% på årsbasis och 1,6% på årsbasis) och utvecklingen av konsumentprisindex (CPI, som sjönk från 5,7% i april till 4,0% i maj).

När det gäller BNP-tillväxten betonade ministern att det är "bekräftelsen på tillväxten i den portugisiska ekonomin som i huvudsak drivs av export": "Export av tjänster, med tonvikt på turism, men också export av varor, dvs. den portugisiska industrin visar en mycket betydande förmåga att utvecklas i förhållande till sina exportmarknader och därmed bidra till ökningen av välståndet i vårt land".