I ett uttalande rapporterat av idealista, INE sa att materialpriset visade noll förändring jämfört med föregående år, vilket minskade med 4,6 procentenheter jämfört med föregående månad, och arbetskostnaden ökade med 7,8% (8,5% i mars).

Arbetskostnaden bidrog med 3,2 procentenheter (3,5 procentenheter under föregående månad) till bildandet av den årliga förändringstakten i New Housing Construction Cost Index (ICCHN) och materialkomponenten med 0. 0 procentenheter (2,7 procentenheter under föregående månad).

Kostnader för cement

Bland de material som mest positivt påverkade priset är cement och färdigblandad betong, med årliga ökningar på mer än 20% respektive 15%, och trä och träprodukter, med variationer på mer än 15%, detaljer INE.